Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Górkiewicz-Bucka Ewa (3)

Andrzej Kuczkowski Cholin – Gollennberg – Góra Chełmska. Źródła archeologiczne do dziejów Góry Chełmskiej koło Koszalina, Koszalin 2013

  • Nowa Seria
  • MZP Tom X

Czytaj więcej...

Biżuteria z wczesnośredniowiecznego grodziska w Kamieniu Pomorskim

  • Nowa Seria
  • MZP Tom XII

Czytaj więcej...

Child and childhood in the light of archeology, red. Paulina Romanowicz, Wrocław 2013

  • Nowa Seria
  • MZP Tom X

Czytaj więcej...