Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Indruszewski George (4)

„Bialy Kon" - rejs próbny pierwszej repliki wraku Ralswiek 2

  • Stara Seria
  • MZP Tom XLIV

„Port Ruf” oraz problematyka rekonstrukcji wczesnośredniowiecznej linii brzegowej w okolicy Wzgórza Wisielców w świetle badań podwodnych z 1997-1998 r.

  • Stara Seria
  • MZP Tom XLVI

Kompleksowe badania sejsmiczne u ujścia Odry

  • Stara Seria
  • MZP Tom XLIV

Wczesnośredniowieczne łodzie klepkowe z południowej strefy Bałtyku w świetle analizy porównawczej

  • Stara Seria
  • MZP Tom XLII