Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Izak Krzysztof (5)

Badania Polskich Studenckich Wypraw Archeologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Afryce Zachodniej

  • Stara Seria
  • MZP Tom XXX

Brązowe zabytki w typie środkowoeuropejskim na terenie Grecji i wschodniej części wybrzeża Morza Śródziemnego a problem wędrówek Dorów i „ludów morskich”

  • Stara Seria
  • MZP Tom XXXII

III Polska Studencka Wyprawa Archeologiczna „Afryka 1983/4”

  • Stara Seria
  • MZP Tom XXXI

Neolityczna i starożytna ceramika z zachodniego Ahaggaru

  • Stara Seria
  • MZP Tom XXXVIII

Średniowieczna ceramika z regionu Goundam w Mali

  • Stara Seria
  • MZP Tom XL