Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Jankowska Dobrochna (3)

Edith Hoffman, Die Kultur Maciejewski Marian, Uwagi o przeróbkach ręcznej broni palnej ze skałkowej na der Bandkeramik in Sachsen, cz. I, „Die Keramik", Berlin 1963

  • Stara Seria
  • MZP Tom XII

Sprawozdanie z działalności Muzeum w Szczecinku w 1966 r.

  • Stara Seria
  • MZP Tom XII

Z badań nad najstarszym osadnictwem w rejonie dolnej Odry

  • Stara Seria
  • MZP Tom XXVI