Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Janocha Henryk (10)

Archeologiczne badania sondażowo-weryfikacyjne na wczesnośredniowiecznych obiektach obronnych w Starym Drawsku, stanowisko 2 w Kluczewie, pow. Szczecinek w 1964 r

 • Stara Seria
 • MZP Tom X

Badania archeologiczno-architektoniczne na zamku w Starym Drawsku (Drahimiu), pow. Szczecinek

 • Stara Seria
 • MZP Tom IX

Badania archeologiczno-architektoniczne na grodzisku wczesnośredniowiecznym i zamku średniowiecznym w Starym Drawsku (Drahimiu), pow. Szczecinek (stanowisko 1), w latach 1964—1965

 • Stara Seria
 • MZP Tom XI

Sprawozdanie z działalności Muzeum w Koszalinie w 1961 r,

 • Stara Seria
 • MZP Tom VII

Sprawozdanie z działalności Muzeum w Koszalinie w 1962 r.

 • Stara Seria
 • MZP Tom VIII

Sprawozdanie z działalności Muzeum w Szczecinku w roku 1959

 • Stara Seria
 • MZP Tom V

Sprawozdanie z działalności Muzeum w Szczecinku za rok 1958

 • Stara Seria
 • MZP Tom IV

Średniowieczny fałszerski warsztat menniczy na zamku w Starym Drawsku (Drahimiu) koło Czaplinka

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLI

Wyniki prac badawczych przeprowadzonych w latach 1959 i 1960 na Górze Chełmskiej (Krzyżance) koło Koszalina — część I

 • Stara Seria
 • MZP Tom XII

Wyniki prac badawczych przeprowadzonych w latach 1961 i 1962 na Górze Chełmskiej (Krzyżance) koło Koszalina - Cz. II

 • Stara Seria
 • MZP Tom XX