Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Janowski Andrzej (10)

Co odkrył Alfred Rowe na „Diabelskiej Grobli” w Trzebawiu?

 • Nowa Seria
 • MZP Tom VIII

Czytaj więcej...

Domniemane grodzisko łużyckie w Prusinowie, gmina Gryfice, stanowisko 3 (AZP 19-11/52)

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XV

Czytaj więcej...

Knotenringe from Wolin. A new pre-Roman site or a result of the secondary use of metal in the early Middle Ages?

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XV

Czytaj więcej...

Łuskowo, gm. Wolin, stan. 8 (AZP 20-07/2)

 • Nowa Seria
 • MZP Tom X

Czytaj więcej...

Pierścień brodawkowaty z Wolina. Nowe stanowisko z okresu przedrzymskiego czy efekt wtórnego wykorzystania metali we wczesnym średniowieczu?

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XV

Czytaj więcej...

Rec. S. Eisenschmidt, Grabfunde des 8. bis 11. Jahrhunderts zwischen Kongeå und Eider. Zur Bestattungssitte der Wikingerzeit im südlichen Altdänemark, Neumünster 2004, s. 821, w tym 154 strony map i ilustracji, ISBN 3-529-01394-3

 • Nowa Seria
 • MZP Tom IV/V, Zeszyt 1, Archeologia

Czytaj więcej...

Średniowieczna antropomorficzna szlufka do pasa z Wolina

 • Nowa Seria
 • MZP Tom IX

Czytaj więcej...

Supposed Lusatian stronghold at Prusinowo 3, Gryfice commune (AZP 19-11/52)

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XV

Czytaj więcej...

Wyniki przedwojennych badań na grodzisku w Starogardzie Łobeskim

 • Nowa Seria
 • MZP Tom VIII

Czytaj więcej...

XVI Sesja Pomorzoznawcza

 • Nowa Seria
 • MZP Tom IV/V, Zeszyt 1, Archeologia

Czytaj więcej...