Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Januszkiewicz Barbara (5)

Inwentarz klejnotów księcia Franciszka I i jego żony Zofii z 1 września 1610 r.

  • Stara Seria
  • MZP Tom XXX

Inwentarz przedmiotów należących do księcia Barnima XI

  • Stara Seria
  • MZP Tom XLI

Nieznany portret Franciszka księcia szczecińskiego

  • Stara Seria
  • MZP Tom XLIV

Portret Marii Bawarskiej w zbiorach Muzeum Narodowego w Szczecinie

  • Stara Seria
  • MZP Tom XXVII

Princely Magnificence. Court Jewels of the Renaissance 1500—1630. 15th October 1980 — lst February 1981. Debretfs Perrage Limited in association with Victoria and Albert Museum

  • Stara Seria
  • MZP Tom XXVII