Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Jusza Mieczysław (7)

Eksperymentalny rejs replikami dłubanek z X wieku rzeką Odrą z Opola do Wolina w 2003 roku

 • Nowa Seria
 • MZP Tom X

Czytaj więcej...

Piaski Wielkie — stan. 3; Recław — stan. 7; Recław — stan. 2

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXIV

Stanowisko: Rzeka Dziwna, miejscowość: Wolin

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXIV

Stanowisko: Zalew Szczeciński. Rodzaj stanowiska: Wrak (?)

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXIX

Stanowisko: Zalew Szczeciński. Rodzaj stanowiska: Wrak (?)

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXIII

Wolin

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXVI

Wrak wczesnośredniowiecznej łodzi wydobytej z Dziwny w okolicy Srebrnego Wzgórza w Wolinie

 • Nowa Seria
 • MZP Tom IX

Czytaj więcej...