Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Kajkowski Kamil (12)

“Vidar’s shoe” from Wolin. A contribution to the discussion on Slavic-Scandinavian relations in the early Middle Ages

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XIV

Czytaj więcej...

Archeologia w Muzeum Zachodniokaszubskim w Bytowie

 • Nowa Seria
 • MZP Tom VIII

Czytaj więcej...

Bursztyn – Złoto Bałtyku. Wystawa czasowa

 • Nowa Seria
 • MZP Tom VIII

Czytaj więcej...

Drobna plastyka figuralna wczesnośredniowiecznych Pomorzan

 • Nowa Seria
 • MZP Tom IX

Czytaj więcej...

Kamień w kulturze Pomorza

 • Nowa Seria
 • MZP Tom IV/V, Zeszyt 1, Archeologia

Czytaj więcej...

Międzynarodowe Spotkania Interdyscyplinarne „Motywy przez wieki”. Motyw głowy w perspektywie porównawczej, Bytów 13–14 kwietnia 2012

 • Nowa Seria
 • MZP Tom IX

Czytaj więcej...

O wolińskiej kącinie raz jeszcze

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XII

Czytaj więcej...

Pokarm duszy – pokarm dla ciała. Szczątki zwierzęce we wczesnośredniowiecznej przestrzeni grzebalnej Pomorza

 • Nowa Seria
 • MZP Tom VI/VII

Czytaj więcej...

Rec. J. Urtans, Ancient cult sites of Semigallia (Zemgales senas kulta vietos), CCC papers: 11, Tapas 2008, ss. 223, ISBN 978-9984-796-39-0

 • Nowa Seria
 • MZP Tom VI/VII

Czytaj więcej...

Sztylet z miejscowości Głuszyno z Pomorza Środkowego

 • Nowa Seria
 • MZP Tom X

Czytaj więcej...

Woliński „but Widara”. Przyczynek do dyskusji nad relacjami słowiańsko-skandynawskimi we wczesnym średniowieczu

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XIV

Czytaj więcej...

Zapomniany wczesnośredniowieczny pochówek łodziowy ze Szczecina

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XI

Czytaj więcej...