Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Karwowska Iwona (4)

Kilka uwag na temat procesów adaptacyjnych ludności napływowej na Pomorze Zachodnie - na podstawie badań etnograficznych we wsi Dziadowo, gm. Gryfice

  • Stara Seria
  • MZP Tom XLIII

Kolekcja amatorskiej rzeźby regionalnej Działu Etnografii Pomorza Muzeum Narodowego w Szczecinie

  • Stara Seria
  • MZP Tom XXXIX

Pyrzyce costume in the light of iconographical and ethnographical sources from the National Museum in Szczecin

  • Nowa Seria
  • MZP Tom XIV

Czytaj więcej...

Strój pyrzycki w świetle źródeł etnograficznych i ikonograficznych zachowanych w Muzeum Narodowym w Szczecinie

  • Nowa Seria
  • MZP Tom XIV

Czytaj więcej...