Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Kiersnowski Ryszard (3)

Mennice i mincerze na Pomorzu Zachodnim w drugiej połowie XII w.

  • Stara Seria
  • MZP Tom VI

Mogiły i cmentarzyska pomorskie w przekazach źródeł pisanych z wieku XII—XIV

  • Stara Seria
  • MZP Tom I

Skarb monet wczesnośredniowiecznych z Kamienia Pomorskiego

  • Stara Seria
  • MZP Tom V