Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Klichowska Melania (8)

Bryłka spalonego prosa zwyczajnego (Panicum miliaceum L.) z wczesnośredniowiecznej osady w Szczecinie-Ustowie z XII do I-szej połowy XIII -wieku n.e.

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXIX

Charakterystyczne znalezisko roślinne z Lubieszewa, pow. Gryfice

 • Stara Seria
 • MZP Tom XVI

Pozostałości roślinne odkryte w Niani (Gwinea) i Yendouman (Mali)

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXVI

Ślady roślin z osady ludności kultury łużyckiej z IV-V okresu epoki brązu w Szczecinie-Niemierzynie

 • Stara Seria
 • MZP Tom XIX

Ślady roślinne na zabytkach kultury pucharów lejkowatych z Kosina, pow. Pyrzyce (stanowisko 6)

 • Stara Seria
 • MZP Tom XVI

Szczątki roślinne ze stanowiska archeologicznego Wolin-Młynówka

 • Stara Seria
 • MZP Tom XI

Wczesnośredniowieczne szczątki roślinne od¬kryte w Wolinie na stanowisku wykopaliskowym 4 w latach 1953—1955

 • Stara Seria
 • MZP Tom VII

Wzgórze Wisielców w Wolinie Pomorskim w świetle badań botanicznych

 • Stara Seria
 • MZP Tom XI