Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Kochanowska Janina (9)

Barokowa ambona z pocysterskiego kościoła w Marianowie

 • Stara Seria
 • MZP Tom XL

Fundacje artystyczne pomorskich rodów Debrzyńskich i Grabowskich dla kościołów w Buczku Wielkim

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXIV

Kryzys w sztuce cechowej Szczecina po przyjęciu reformacji na Pomorzu Zachodnim

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXIX

Odpowiedź autorki na uwagi dr. Tadeusza J. Żuchowskiego

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLII

Odpowiedź na uwagi dr. Zbigniewa Radackiego

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLII

Odpowiedź na uwagi pani mgr Marii Glińskiej

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLII

Portret XVII weka w Łatwii. Katalog wystawki w rundalskom dworce

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXIV

Szczeciński dzwon Maryjny z 1524 roku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXVI

Tryptyk pasyjny z Dzwonowa z początku XVII w.

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLIII