Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Kóčka-Krenz Hanna (1)

Z nowszych badań nad ornamentyką w sztuce skandynawskiej w tzw. okresie wikińskim

  • Stara Seria
  • MZP Tom XIX