Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Kopczyński Waldemar (16)

„Scripta Ethnologica", Turku 1964, vol. 34

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXI

Åke Daun, Billy Ehn (red.), Blandsverige. Kulturskillnader och kulturmöten, Stockholm 1988

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXVII

Blekingeboken. Arsbok för medlemmarna i Blekinge Musei och Hembygds - förbund, t. 60, 1982. Karlskrona 1982, s. 216

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXX

Blekingeboken. Arsbok fur Blekinge Lans Hembygdsfdrbund och Blekinge Lans Museum, Arg. 68, 1990

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXV/VI

Edda Poetycka, ze staroislandzkiego przełożyła i opracowała Apolonia Załuska-Strömberg, Wrocław 1986

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXI

Fataburen 1988. Nordiska Museets och Skansens Arsbok. Stockholm 1988

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXIV

Gotlands Arkiv. Meddelanden fran Föreningen Gotlands förnvanner, Visby 1999, t. 71

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLV

II Międzynarodowa Konferencja Etnograficzna „Colloquium Balticum Ethnographicum" Stralsund (NRD) 26-31 października 1987

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXIII

Ingrid Bergman, Artur Hazelius - Nordiska Museets och Skansens skapare, Nordiska Museets Fórlag, Stockholm 1999

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLV

Kilka uwag na temat XIX-wiecznych fotografii kultury Lapończyków Caroliny Charlotty von Düben z jej wypraw etnograficznych

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLVI

Konferencja etnologiczna w Uppsali

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXVII

Patrik Wallmark. I höglandets skugga. Ekonomi, social organisation och letnisk identitet hos Begafolket i norra. Wollegas lagland. Etiopen. Uppsala 1986

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXII

Sven Jonas Stille. Podróż do Polski. Warszawa 1985, s. 147. Przełożyła, wstępem i przypisami opatrzyła J. Hera

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXII

Współczesna szwedzka rodzina farmerska jako grupa społeczna i środowisko kulturowe

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXX

XIX-wieczne skrzynie marynarskie w zbiorach Muzeum Narodowego w Szczecinie

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXII

Z badań nad architekturą ryglową i układem zagród wsi Dziadowo gm. Gryfice. Zagroda typu zamkniętego nr 12-12

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLV