Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Kowalówka Agnieszka (5)

Civitas Cedene, red. Paweł Migdalski, Cedynia 2014. Studia i materiały do dziejów Cedyni, t. 1

  • Nowa Seria
  • MZP Tom XI

Czytaj więcej...

Piotr N. Kotowicz, Topory wczesnośredniowieczne z ziem polskich. Katalog źródeł, Rzeszów 2014. Collectio Archaeologica Ressoviensis, t. 30

  • Nowa Seria
  • MZP Tom XI

Czytaj więcej...

Piotr Piętkowski, Biskupstwo pomorskie jako początek biskupstwa kamieńskiego, Wrocław 2015

  • Nowa Seria
  • MZP Tom XI

Czytaj więcej...

Polska około roku 1000. Gniezno pierwszą stolicą oraz Pomorze u progu chrześcijaństwa. Wystawy czasowe

  • Nowa Seria
  • MZP Tom XI

Czytaj więcej...

Skarby wieków średnich. Wystawa czasowa

  • Nowa Seria
  • MZP Tom VI/VII

Czytaj więcej...