Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Kowalska Anna B. (20)

Antoni Porzeziński, Osadnictwo ziemi cedyńskiej we wczesnym średniowieczu. Archeologiczne studium osadnicze, Terra Incognita, t. 3, Chojna 2012, 135 s., ISBN 978-83-932245-3-1

 • Nowa Seria
 • MZP Tom IX

Czytaj więcej...

Badania archeologiczne w Świelubiu w latach 2015–2016

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XIII

Czytaj więcej...

Badania nieinwazyjne przeprowadzone w 2014 roku w pobliżu grodów w Bardach i Świelubiu, pow. kołobrzeski

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XI

Czytaj więcej...

Badania zachodniej części kwartału V, red. Karol Kwiatkowski, Archeologia Stargardu, t. 1, Stargard 2012, 298 s., ISBN 978-83-61456-56-8; ISNN 2299-6389

 • Nowa Seria
 • MZP Tom IX

Czytaj więcej...

Błażej M. Stanisławski, Garncarstwo czesnośredniowiecznego Wolina, Wrocław 2012, 254 s., ISBN 978-83-89499-80-8

 • Nowa Seria
 • MZP Tom IX

Czytaj więcej...

Błażej M. Stanisławski, Jómswikingowie z Wolina-Jómsborga – studium archeologiczne przenikania kultury skandynawskiej na ziemiach polskich, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Wrocław 2013

 • Nowa Seria
 • MZP Tom X

Czytaj więcej...

Bogucki Mateusz, Jurkiewicz Beata (red.), Janów Pomorski stan. 1. Wyniki ratowniczych badań archeologicznych w latach 2007–2008. Tom I, cz. 1: Od paleolitu do wczesnego okresu wędrówek ludów; Janów Pomorski stan. 1. Wyniki ratownicznych badań archeologicznych w latach 2007–2008. Tom I, cz. 2: Od późnego okresu wędrówek ludów do nowożytności; Janów Pomorski stan. 1. Wyniki ratowniczych badań archeo

 • Nowa Seria
 • MZP Tom IX

Czytaj więcej...

Ceremonial or everyday. Structural and stylistic development of leather footwear in the early Middle Ages from the perspective of archaeological sources

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XIV

Czytaj więcej...

Civitas et urbs Szczecin. Projekt naukowy realizowany w Dziale Archeologii Muzeum Narodowego w Szczecinie w latach 2012–2014

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XI

Czytaj więcej...

Cussalyn-Cőßlin-Koszalin

 • Nowa Seria
 • MZP Tom VIII

Czytaj więcej...

Economies, monetisation and society in the West Slavic lands 800–1200 AD, red. M. Bogucki, M. Rębkowski, seria Wolińskie Spotkania Mediewistyczne, t. 2, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, s. 380, Szczecin 2013

 • Nowa Seria
 • MZP Tom X

Czytaj więcej...

Ekskluzywne życie – dostojny pochówek. W kręgu kultury elitarnej wieków średnich, „Wolińskie Spotkania Mediewistyczne”

 • Nowa Seria
 • MZP Tom VIII

Czytaj więcej...

Eugeniusz Cnotliwy, Przedmioty z poroża i kości z Janowa Pomorskiego, „Studia nad Truso”, t. II, red. Bogucki Mateusz, Marek F. Jagodziński, Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Elbląg 2013

 • Nowa Seria
 • MZP Tom X

Czytaj więcej...

Grażyna Nawrolska, Początki Elbląga w świetle źródeł archeologicznych, Elbląg 2012, 210 s., ISBN 978-83-935048-0-0

 • Nowa Seria
 • MZP Tom IX

Czytaj więcej...

Henryk Paner, Średniowieczne świadectwa kultu maryjnego. Pamiątki pielgrzymie w zbiorach Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, seria Fontes Commentationesque ad res gestas Gedani et Pomeraniae, t. IV, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2013

 • Nowa Seria
 • MZP Tom X

Czytaj więcej...

In gremio – In praxi. Przedmioty skórzane na co dzień i od święta, Konferencja naukowa

 • Nowa Seria
 • MZP Tom X

Czytaj więcej...

Interwencyjne badania archeologiczne na Starym Mieście w Szczecinie

 • Nowa Seria
 • MZP Tom I, Zeszyt 1, Archeologia

Joanna Fonferek, Mirosław Marcinkowski, Urszula Sieńkowska, Elbląg – życie codzienne w porcie hanzeatyckim / Everyday life in the Hanseatic port, Elbląg 2012, 180 s., ISBN 978-83-7789-141-4

 • Nowa Seria
 • MZP Tom IX

Czytaj więcej...

Joanna Wojtkowiak, Skandynawskie wpływy kulturowe w Wolinie (IX–XI wiek), Wrocław 2012

 • Nowa Seria
 • MZP Tom IX

Czytaj więcej...

Małgorzata Grupa, Wełniane tekstylia pospólstwa i plebsu gdańskiego (XIV–XVII w). i ich konserwacja, Toruń 2012, 346 s., ISBN 978-83-231-2859-5

 • Nowa Seria
 • MZP Tom IX

Czytaj więcej...