Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Kowalska Anna B. (18)

Marta Osypińska, Zwierzęta w gospodarce wczesnośredniowiecznego Szczecina, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Poznań 2013

 • Nowa Seria
 • MZP Tom X

Czytaj więcej...

Michał Sołtysiak, Podstawy ekonomiczne powstawania średniowiecznych, ośrodków miejskich na Pomorzu Zachodnim w świetle badań archeologicznych, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Gdańsku, Poznań 2013

 • Nowa Seria
 • MZP Tom X

Czytaj więcej...

Nordic Middle Ages – Artefacts, Landscapes and Society. Essays in Honour of Ingvild Øye on her 70th Birthday, Eds. Irene Baug, Janicke Larsen, Sigrid Samset Mygland. “University of Bergen Archaeological Series” 8

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XIII

Czytaj więcej...

Od chrystianizacji do współczesności. Studia zebrane z okazji jubileuszu 750-lecia kościoła Świętego Ducha w Moryniu, red. Paweł Migdalski, seria „Terra Incognita”, t. 8, Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne „Terra Incognita”, Chojna–Moryń 2013

 • Nowa Seria
 • MZP Tom X

Czytaj więcej...

Osada w Wełtyniu, gm. Gryfino, stanowisko nr 11 (AZP 34-05/120)

 • Nowa Seria
 • MZP Tom IX

Czytaj więcej...

Paradne czy codzienne. Rozwój konstrukcyjny i stylistyczny obuwia skórzanego we wczesnym średniowieczu z perspektywy źródeł archeologicznych

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XIV

Czytaj więcej...

Podwodne dziedzictwo archeologiczne Polski. Katalog stanowisk (badania 2006-2009)

 • Nowa Seria
 • MZP Tom VIII

Czytaj więcej...

Procesy kolonizacyjne w posiadłościach cystersów z Kołbacza w XII-XIV wieku. Przestrzeń i ludzie

 • Nowa Seria
 • MZP Tom VIII

Czytaj więcej...

Przyczynek do znajomości dziecięcego obuwia skórzanego wolinian w okresie nowożytnym

 • Nowa Seria
 • MZP Tom X

Czytaj więcej...

Średniowieczne skórnictwo z pogranicza Wielkopolski i Pomorza w świetle znalezisk z Ujścia

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XIII

Czytaj więcej...

The Island in Żółte on Lake Zarańskie. Early medieval Gateway into West Pomerania, red. Wojciech Chudziak, Ryszard Kaźmierczak, Toruń 2014

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XI

Czytaj więcej...

Wczesnośredniowieczna osada w Kunowie, gm. Kobylanka

 • Nowa Seria
 • MZP Tom VIII

Czytaj więcej...

Wczesnośredniowieczne proce ze Szczecina – groźna broń skuteczne narzędzie czy dziecięca zabawka?

 • Nowa Seria
 • MZP Tom IV/V, Zeszyt 1, Archeologia

Czytaj więcej...

Wolin wczesnośredniowieczny, część 1, red. B. Stanisławski, W. Filipowiak, „Origines Polonorum”, t. VI, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Warszawa 2013

 • Nowa Seria
 • MZP Tom X

Czytaj więcej...

Wolin wczesnośredniowieczny, część 2, red. Błażej Stanisławski, Władysław Filipowiak, Warszawa 2014. Origines Polonorum, t. 7

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XI

Czytaj więcej...

Zaginione – Ocalone. Szczecińska kolekcja starożytności pomorskich / Lost – Saved. The Pomerania Antiquities Collection of Szczecin, red. Krzysztof Kowalski, Dorota Kozłowska-Skoczka, Szczecin 2012, 392 s., ISBN 978-83-63365-20-2

 • Nowa Seria
 • MZP Tom IX

Czytaj więcej...

Zapomniana rzeczywistość. Zarys dziejów klasztorów w średniowiecznym Szczecinie

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XII

Czytaj więcej...

Ze studiów nad wczesnośredniowiecznym Pomorzem, red. Witold Świętosławski, „Acta Archaelogica Lodziensia” 58, Łódź 2012, 192 s., ISSN 0065-0986

 • Nowa Seria
 • MZP Tom IX

Czytaj więcej...