Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Kowalska Anna Bogumiła (5)

Badania archeologiczne na Podzamczu w Szczecinie w latach 1992-1994 (kwartał VI, wykop główny)

  • Stara Seria
  • MZP Tom XL

Olaf Goubitz, Eight Exeptional Medieval Shoes from Netherlands. ROB „Berichten van de Rijksdients voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek", Volume 42 (1996-1997), s. 425-55

  • Stara Seria
  • MZP Tom XLIV

Późnośredniowieczne zabytki skórzane z Pyrzyc

  • Stara Seria
  • MZP Tom XLII

Wczesnośredniowieczne obuwie skórzane z Wolina

  • Stara Seria
  • MZP Tom XLV

Zabytki skórzane ze średniowiecznej studni odkrytej na terenie szczecińskiego suburbium

  • Stara Seria
  • MZP Tom XLV