Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Kowalski Krzysztof (12)

„Zaginione – ocalone”. Odkrycie zabytków archeologicznych ze szczecińskiej kolekcji starożytności pomorskich w Mołtowie

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XII

Czytaj więcej...

Anna B. Kowalska, Wytwórczość skórzana w późnośredniowiecznej Dzielnicy Chyżyńskiej w Szczecinie. Leatherworking in Late Medieval Szczecin Chyżyńska Neighbouhood, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Instytut Archeologii I Etnologii PAN, Szczecin 2013

 • Nowa Seria
 • MZP Tom X

Czytaj więcej...

Anna Bogumiła Kowalska, Marek Dworaczyk, Szczecin wczesnośredniowieczny. Nadodrzańskie centrum, Origines Polonorum, t. 5, Warszawa 2011, 595 s., ISBN 978-83-7436-271-9

 • Nowa Seria
 • MZP Tom IX

Czytaj więcej...

Archeologia Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XI

Czytaj więcej...

Barbarzyńskie tsunami. Okres wędrówek ludów w dorzeczu Odry i Wisły. Wystawa objazdowa

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XIV

Czytaj więcej...

Kultura ceramiki sznurowej na Dolnym Nadodrzu

 • Nowa Seria
 • MZP Tom VIII

Czytaj więcej...

Kwerenda źródeł kultury pucharów lejkowatych przeprowadzona przez Konrada Jażdżewskiego w 1931 roku na obszarze ówczesnej prowincji Pomorze

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XIII

Czytaj więcej...

Przyczynek do badań nad początkami epoki brązu w strefie dolnej Odry. Barnisław stanowisko 32, gm. Kołbaskowo

 • Nowa Seria
 • MZP Tom VI/VII

Czytaj więcej...

Wczesnośredniowieczna osada w Kunowie, gm. Kobylanka

 • Nowa Seria
 • MZP Tom VIII

Czytaj więcej...

Wystawa Troja – sen Henryka Schliemanna

 • Nowa Seria
 • MZP Tom IV/V, Zeszyt 1, Archeologia

Czytaj więcej...

XVI Sesja Pomorzoznawcza

 • Nowa Seria
 • MZP Tom IV/V, Zeszyt 1, Archeologia

Czytaj więcej...

Zaginione – Ocalone. Szczecińska kolekcja starożytności pomorskich

 • Nowa Seria
 • MZP Tom IX

Czytaj więcej...