Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Krzymuska-Fafius Zofia (15)

Christus in der Rast-Skulptur aus Barwalde (Mieszkowice)

 • Nowa Seria
 • MZP Tom II/III, Zeszyt 2, Historia Sztuki

Czternastowieczny krucyfiks z Kamienia Pomorskiego

 • Stara Seria
 • MZP Tom III

Juliane von Firks, Volkmar Herre, Anna Selbdritt, Eine kolossale Stuckplastik der Hochgotik in St. Nikolai zu Stralsund, edition herre, Stralsund 1999

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLV

Kazimiera Kalita-Skwirzyńska, Stargard Szczeciński; Ossolineum 1983, Pomorze w zabytkach sztuki

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXIX

Kirchliche Kunst des Jtfittelalters und der Reformationszeit. St. Annen-Museum Lübeck — Katalog zbiorów opracował Jurgen Wittstock, Lübecker Museumkatlage I, herausgegeben von Wulf Schadendorf

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXVII

Krucyfiks z Marianowa

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLIV

O wpływach sztuki Tilmana Riemenschneidera w Nowej Marchii

 • Stara Seria
 • MZP Tom XL

Ołtarz główny protokatedry w Kamieniu Pomorskim i jego powiązania artystyczne

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLI

Płyty żeliwne z XVI i XVII w. w zbiorach Muzeum Pomorza Zachodniego w Szczecinie

 • Stara Seria
 • MZP Tom X

Polskie badania nad sztuką Pomorza Zachodniego w latach 1945—1965

 • Stara Seria
 • MZP Tom XII

Pommern, Berlin 1958 r., Deutscher Kunstverlag

 • Stara Seria
 • MZP Tom VI

Rzeźba Chrystusa Frasobliwego z Mieszkowic

 • Nowa Seria
 • MZP Tom II/III, Zeszyt 2, Historia Sztuki

Tadeusz S. Jaroszewski, Wilhelm Henryk Minter, architekt niesłusznie zapomniany, „Biuletyn Historii Sztuki", nr 3/1965

 • Stara Seria
 • MZP Tom XIV

Z zagadnień ikonograficznych w sztuce Pomorza Zachodniego. Trzy póznogotyckie grupy rzeźbiarskie z motywem Emerancji

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXVI

Ze studiów nad późnogotycką twórczością Pomorza Zachodniego: część I. Warsztat Mistrza Pasji Chociwelskiej

 • Stara Seria
 • MZP Tom VI