Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Kubasiewicz Marian (18)

Szczątki zwierzęce z wczesnośredniowiecznego grodziska w Cedyni, pow. Chojna

 • Stara Seria
 • MZP Tom VII

Szczątki zwierzęce z wczesnośredniowiecznego łowiska nr 1 w Gorzędzieju,

 • Stara Seria
 • MZP Tom X

Szczątki zwierzęce z wczesnośredniowiecznej osady Gardziec, pow. Kamień,

 • Stara Seria
 • MZP Tom V

Szczątki zwierzęce z Wolina-Miasta (stanowisko wykopaliskowe nr 5)

 • Stara Seria
 • MZP Tom IX

Szczątki zwierzęce z Wolina-Miasta (stanowisko wykopaliskowe nr 5), część II

 • Stara Seria
 • MZP Tom XI

Szczątki zwierzęce ze stanowiska neolitycznego w Ustowie, pow. Szczecin

 • Stara Seria
 • MZP Tom IV

Urs Imhof, Osteometrische Untersuchungen an Rinderknoctoen aus Pfahlbauten des Bielersees, Mitteilungen der Naturforschenderi Gesellschaft in Bern, N. F., t. XXI, Bern 1964

 • Stara Seria
 • MZP Tom XI

Viera Rajtova, Graphiscbe Auswertung osteome-trischer Werte in der historischen Osteologie, Studijne Zvesti Archeolo-gickeho ustavu Slovenskej Akademie Vied, Nr 12, Nitra 1964

 • Stara Seria
 • MZP Tom X

W. I. Całkin, Drewnijejszyje domasznije żiwotnyje Sriedniej Aziji, Soobszczenije 2, Bjull. Moskowskogo Obszczestwa Ispitatielej Prirody, otdieł biologiczeskij, t. LXXV

 • Stara Seria
 • MZP Tom XVI

W. I. Całkin, Drewnjeje żiwotnowodstwo plemien Wostocznoj Ewropy i Sredniej Aziji, „Materiały i Issledowanija po Archeologii SSSR", nr 135, 1966

 • Stara Seria
 • MZP Tom XII

W. J. Bibikowi, A. J. Szewczenko, Fauna Mychajliwskogo posełennja, (w:) O. F. Łagodowska, O. G. Szapocznikowa, M. L. Makarewicz, Mychajliwskie posełennja, ANUSRR, Inst. Archeologii, Küw 1962 r.

 • Stara Seria
 • MZP Tom VIII

Werner Petri, Neue Funde des Hundes aus den keltischen Oppidum von Manching, Studien an vor- und frühgeschichtlichen Tierresten Bayerns, zesz. 10, Miinchen 1961 r.

 • Stara Seria
 • MZP Tom VIII

Werner Schweizer, Zur Frühgeschichte des Haushuhns in Mitteleuropa, Studien an vor- und frühgeschichtlichen Tierresten Bayerns, zesz. 19, München 1961 r.

 • Stara Seria
 • MZP Tom VIII

Wienjamin Jasyfowicz Całkin, K'istorii żywotnowodstwa i ochoty w wostocznej Ewropie, Materiały i issledowanija po archeologii SSRR, nr 107, Moskwa 1962 r.

 • Stara Seria
 • MZP Tom VIII

Z badań nad szczątkami zwierzęcymi z Zamku Szczecińskiego

 • Stara Seria
 • MZP Tom VI

Z badań nad szczątkami zwierzęcymi z zamku szczecińskiego — cz. II

 • Stara Seria
 • MZP Tom VIII

Zwierzęcy materiał kostny z wczesnośredniowiecznego Rynku Warzywnego w Szczecinie - część II

 • Stara Seria
 • MZP Tom XV

Zwierzęcy materiał kostny z wczesnośredniowiecznego Rynku Warzywnego w Szczecinie. Część I

 • Stara Seria
 • MZP Tom XIII