Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Kuczkowski Andrzej (18)

Ciałopalny pochówek „alienata” z cmentarzyska przy kościele św. Mikołaja w Szczecinku

 • Nowa Seria
 • MZP Tom VI/VII

Czytaj więcej...

Cussalyn-Cőßlin-Koszalin

 • Nowa Seria
 • MZP Tom VIII

Czytaj więcej...

Gotycka pieczęć rycerska spod Choszczna

 • Nowa Seria
 • MZP Tom VIII

Czytaj więcej...

Kamień w kulturze Pomorza

 • Nowa Seria
 • MZP Tom IV/V, Zeszyt 1, Archeologia

Czytaj więcej...

Konwent cysterek w Koszalinie. Część 2. Badania archeologiczne na cmentarzysku przyklasztornym

 • Nowa Seria
 • MZP Tom X

Czytaj więcej...

Kościół p.w. Przemienienia Pańskiego w Mielnie (gm. loco) w świetle badań archeologicznych

 • Nowa Seria
 • MZP Tom VIII

Czytaj więcej...

Naczynie z wczesnośredniowiecznego depozytu srebrnego (?) z okolic Darłowa, pow. sławieński

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XI

Czytaj więcej...

Nieznane krypty w kościele p. w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Żydowie (gm. Polanów)

 • Nowa Seria
 • MZP Tom VIII

Czytaj więcej...

Pokarm duszy – pokarm dla ciała. Szczątki zwierzęce we wczesnośredniowiecznej przestrzeni grzebalnej Pomorza

 • Nowa Seria
 • MZP Tom VI/VII

Czytaj więcej...

Proces lokacji średniowiecznego Koszalina w świetle źródeł archeologicznych i historycznych

 • Nowa Seria
 • MZP Tom X

Czytaj więcej...

Relikty późnośredniowiecznych oraz nowożytnych urządzeń nadbrzeżnych w Dźwirzynie, gm. Kołobrzeg

 • Nowa Seria
 • MZP Tom VI/VII

Czytaj więcej...

Ślady osadnictwa kultury pomorskiej oraz wczesnośredniowiecznej na stanowisku 3 w Konikowie, gm. Świeszyno, pow. Koszalin Traces of settlement of pomeranian and early medieval culture in Knikowo, site 3, Świeszyno commune, Koszalin district

 • Nowa Seria
 • MZP Tom IX

Czytaj więcej...

Średniowieczny topór żelazny z okolic Świdwina, pow. świdwiński

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XI

Czytaj więcej...

Śródleśne nowożytne miejsce obróbki kamieniarskiej w miejscowości Rosnowo, gm. Manowo (pow. Koszalin)

 • Nowa Seria
 • MZP Tom X

Czytaj więcej...

Wczesnośredniowieczny grot włóczni z miejscowości Bonin, gm. Manowo, pow. Koszalin

 • Nowa Seria
 • MZP Tom X

Czytaj więcej...

Wczesnośredniowieczny igielnik rogowy z Kołobrzegu-Budzistowa

 • Nowa Seria
 • MZP Tom IV/V, Zeszyt 1, Archeologia

Czytaj więcej...

Wczesnośredniowieczny topór z Jeziora Bobięcińskiego, gm. Miastko, pow. Bytów

 • Nowa Seria
 • MZP Tom VI/VII

Czytaj więcej...

Znalezisko wczesnoabbasydzkiego dirhama w Trzebiatowie, pow. gryficki

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XI

Czytaj więcej...