Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Kuczkowski Wojciech (2)

B. A. Szramko, Ł. A. Sołncew, Ł. D. Fomin, Technika obrabotki żeleza w lesostepnoj i stepnoj Skifii, „Sowietskaja Archieołogia", Nr 4, Moskwa 1963

  • Stara Seria
  • MZP Tom XI

B. A. Szramko, Ł. D. Fomin, Ł. A. Sołncew, Pierwaja nachodka izdiełija iz meteoritnogo żelaza w Wostocznoj Jewropie, „Sowietskaja Archieołogija", nr 4, Moskwa 1965

  • Stara Seria
  • MZP Tom XII