Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Kukier Ryszard (17)

Materiały do tradycyjnej kultury społecznej mieszkańców wyspy Wolin (Sprawozdanie z badań etnograficznych w 1971 r.)

 • Stara Seria
 • MZP Tom XVII

Miary nasypne i nalewne w tradycyjnej kulturze ludowej ziem pomorskich

 • Stara Seria
 • MZP Tom XV

Osadnictwo ziemi miasteckiej w XVIII/XIX w. na tle przemian etnicznych

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXIV

Połowy i organizacja zbytu raków w kulturze ludowej ziemi człuchowskiej w drugiej połowie XIX i w początkach XX wieku

 • Stara Seria
 • MZP Tom XIX

Problematyka dawnej kultury ludowej mieszkańców wyspy Wolin i jej współczesne przemiany (Sprawozdanie z badań etnograficznych w 1970 r.)

 • Stara Seria
 • MZP Tom XVI

Problematyka etnograficzna Kaszub Bytowskich, s.709-721, 3 k. il. Zachodniego w Szczecinie

 • Stara Seria
 • MZP Tom XII

Przechowywanie i obróbka ziarna oraz potrawy mączne w tradycyjnej kulturze ludowej ziem Pomorza

 • Stara Seria
 • MZP Tom XVIII

Sprawozdanie z sesji naukowej w Gdańsku n.t. Kształtowanie środowiska kulturowego wsi w makroregionie nadmorskim

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXV

Tradycyjne budownictwo mieszkalne i wnętrze domu na Kaszubach Bytowskich

 • Stara Seria
 • MZP Tom XIV

Tradycyjne budownictwo wiejskie obszaru kamieńsko-wolińskiego na tle warunków środowiska geograficznego

 • Stara Seria
 • MZP Tom XX

Tradycyjne rożkarstwo na Ziemi Bytowskiej

 • Stara Seria
 • MZP Tom XII

Tradycyjne włókiennictwo chłopskie na Kaszubach południowo-zachodnich

 • Stara Seria
 • MZP Tom XIII

Ugrupowania etniczne i etnonimiczne Pomorza Słupskiego i Krainy Złotowskiej w świetle badań i samookreślenia ludu

 • Stara Seria
 • MZP Tom VIII

Uprawy gryki i jej znaczenie w kulturze ludowej ziem Pomorza

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXVIII

Wieniec w pomorskiej obrzędowości dorocznej i rodzinnej

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXV

Wolińskie relikty tradycyjnej kultury duchowej (Sprawozdanie z badań etnograficznych w 1972 r.)

 • Stara Seria
 • MZP Tom XVIII

Wytwórczość, zdobnictwo i użytkowanie foremek oraz matryc do masła w tradycyjnej kulturze ludowej ziem Pomorza

 • Stara Seria
 • MZP Tom XVII