Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Łapott Jacek (12)

Ekspedycja etnologiczna SAHARA-SAHEL'90 - sprawozdanie z przebiegu i wyników działalności wyprawy do Afryki

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXVIII

Kadei - papirusowa łódź znad jeziora Czad

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXV

Kowalstwo w kulturze ludów Somba z północnego Beninu w epoce przemian

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLVI

Kowalstwo w życiu codziennym plemion Daba i Guidar w Kamerunie Północnym

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXX

Maska czaszkowa z Nowej Brytanii (Malanezja)

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXIX

Rejon dawnej Puszczy Niczonowskiej w świetle badań etnograficznych 1973 r.

 • Stara Seria
 • MZP Tom XX

Sprawozdanie z przebiegu i wyników działalności wyprawy etnologicznej „Afryka Zachodnia ’96”

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLIII

Studencka ekspedycja etnograficzna „Afryka 76-77” - sprawozdanie z przebiegu i wyników działalności etnologicznej wyprawy do Afryki

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXIV

Studencka Wyprawa Naukowa „Afryka 84-85” – sprawozdanie z przebiegu etnologicznej ekspedycji do Sudanu

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXI

Tuaredzy i ich kultura w zbiorach Muzeum Narodowego w Szczecinie

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLIV

Wyprawa Naukowa SAHEL'87 - sprawozdanie z przebiegu i wyników działalności etnologicznej ekspedycji do Afryki

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXVII

Z życia muzeum

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLV