Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Lesiński Henryk (9)

Franz Engel, Mannhagen als Landesgrenzen im norddeutschen Kolonisationsgebiet, Baltische Studien, N. F., B. 44, Hamburg 1957

 • Stara Seria
 • MZP Tom III

Gabriela Majewska, Polityka handlowa Szwecji w latach 1720—1809, Ossolineum, Poznań-Warszawa-Kraków, 1991

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXVII

Handel morski Szczecina w okresie szwedzkim (1630-1713)

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXI

Karol Olejnik, Obrona polskiej granicy zachodniej (1138—1385), Instytut Zachodni, Poznań 1970

 • Stara Seria
 • MZP Tom XVI

Najstarszy fragment księgi miejskiej Wolina z lat 1367—1379

 • Stara Seria
 • MZP Tom VII

Niektóre problemy rozwoju miast na Pomorzu Zachodnim w średniowieczu

 • Stara Seria
 • MZP Tom II

Rejestr dochodów stołowych biskupa kamieńskiego z 1496 r.

 • Stara Seria
 • MZP Tom VIII

Rozwój rzemiosła i handlu Goleniowa w XVI-XVIII wieku

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXVIII

Ruch statków w porcie kołobrzeskim oraz zasięg geograficzny żeglugi miasta w XVIII wieku

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXIX