Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Lewicki Tadeusz (3)

Archeologia na Międzynarodowym Kongresie Historii Afryki w Dar es Salaam (Tanzania) w 1965 r.

  • Stara Seria
  • MZP Tom XII

Materiały do bibliografii Zachodniej Afryki za lata 1957—1961

  • Stara Seria
  • MZP Tom IX

Z przeszłości zachodniej Afryki

  • Stara Seria
  • MZP Tom XI