Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Maciejowski Maciej (3)

Kontakty Pomorza Zachodniego z Zakonem Krzyżackim w późnym średniowieczu w świetle skarbu monet z XV w. z Kamienia Pomorskiego

  • Stara Seria
  • MZP Tom XLV

Wizerunek hełmu garnczkowego na pieczęciach rycerstwa zachodniopomorskiego w pierwszej połowie XIV w. w zbiorach Muzeum Narodowego w Szczecinie

  • Stara Seria
  • MZP Tom XLVI

Zbiory sfragistyczne Muzeum Narodowego w Szczecinie - stan zachowania, systematyka i perspektywy badawcze

  • Stara Seria
  • MZP Tom XLIII