Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Maik Jerzy (2)

Tkaniny wykopaliskowe z cmentarzyska w Gronowie, woj. koszalińskie

  • Stara Seria
  • MZP Tom XXII

Wczesnośredniowieczne wyroby włókiennicze w Wolinie

  • Stara Seria
  • MZP Tom XXXII