Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Makurat Mirella (2)

Amusing figurines by Franciszek Skocz from the ethnographic collection compiled in the National Museum in Szczecin in the light of the biographical experience of the creator

  • Nowa Seria
  • MZP Tom XV

Czytaj więcej...

Ucieszne figurki Franciszka Skocza z etnograficznych zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie w świetle doświadczenia biograficznego twórcy

  • Nowa Seria
  • MZP Tom XV

Czytaj więcej...