Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Malinowski Andrzej (5)

Charakterystyka antropologiczna przepalonych kości ludzkich z cmentarzyska ludności kultury łużyckiej w Marianowie, pow. Stargard

  • Stara Seria
  • MZP Tom XVIII

Cmentarzysko ciałopalne kultury jastorfskiej z okresu przedrzymskiego w Długiem, pow. Stargard, w świetle badań antropologicznych

  • Stara Seria
  • MZP Tom XVI

Wyniki badań antropologicznych cmentarzyska ciałopalnego kultury jastorfskiej w Kunowie, pow. Stargard

  • Stara Seria
  • MZP Tom XVI

Wyniki badań antropologicznych materiałów kostnych z cmentarzysk okresu przedrzymskiego i rzymskiego oraz wczesnego średniowiecza w Lubieszewie, pow. Gryfice

  • Stara Seria
  • MZP Tom XVI

Wyniki badań antropologicznych na cmentarzysku ciałopalnym kultury łużyckiej w Cedyni pow. Chojna

  • Stara Seria
  • MZP Tom XIX