Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Marecki Bogusław (4)

Budowa i asymetria średniowiecznej ludności Pomorza na podstawie szczątków kostnych z cmentarzyska na Górze Chełmskiej koło Koszalina

  • Stara Seria
  • MZP Tom XIV

Charakterystyka antropologiczna przepalonych kości ludzkich z cmentarzyska ludności kultury łużyckiej w Marianowie, pow. Stargard

  • Stara Seria
  • MZP Tom XVIII

Cmentarzysko ciałopalne kultury jastorfskiej z okresu przedrzymskiego w Długiem, pow. Stargard, w świetle badań antropologicznych

  • Stara Seria
  • MZP Tom XVI

Wyniki badań antropologicznych cmentarzyska ciałopalnego kultury jastorfskiej w Kunowie, pow. Stargard

  • Stara Seria
  • MZP Tom XVI