Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Meissner Katarzyna (2)

Following tracks of the Slavic slaves’ rebellion in Africa. Report on the interdisciplinary expedition to Morocco

  • Nowa Seria
  • MZP Tom XIV

Czytaj więcej...

Śladami rebelii słowiańskich niewolników w Afryce. Sprawozdanie z interdyscyplinarnej wyprawy badawczej do Maroka

  • Nowa Seria
  • MZP Tom XIV

Czytaj więcej...