Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Mikołajczyk Andrzej (1)

Zachodniopomorskie i krzyżackie monety w późnośredniowiecznym obiegu pieniężnym Skandynawii

  • Stara Seria
  • MZP Tom XXIII