Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Mikułowski Pomorski Jerzy (1)

Społeczne funkcje muzeów we współczesnym świecie (Wybrane zagadnienia)

  • Stara Seria
  • MZP Tom XIV