Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Mirowska Elżbieta (3)

Badania nad identyfikacją spoiw kazeinowych i jajowych w malowidłach ściennych przy pomocy elektroforezy bibułowej

  • Stara Seria
  • MZP Tom XXIII

Zastosowanie bibułowej chromatografii rozdzielczej do identyfikacji folii pozłotniczych w zabytkowych obiektach polichromowanych

  • Stara Seria
  • MZP Tom XX

Zastosowanie chromatografii cienkowarstwowej do badań olejnych warstw malarskich

  • Stara Seria
  • MZP Tom XXV