Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Mitelski Mariusz (2)

Alicja Kurkowa: „Grafika ilustracyjna gdańskich druków okolicznościowych XVII wieku”. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk. Wrocław 1979. 231 stron, 103 ilustracje. Publikacja opiniowana do druku przez Ewę Chojecką i Zbigniewa Nowaka

  • Stara Seria
  • MZP Tom XXVII

Grafika Maxa Klingera. Charakterystyka na podstawie zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie

  • Stara Seria
  • MZP Tom XXVII