Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Najdowa Jadwiga (20)

Ernst Gall, Danzig und das Land am der Weichsel, Deutscher Kunstverlag, Munchen 1953

 • Stara Seria
 • MZP Tom III

Halina Bielczyk 1911-1997

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLIV

Ireneusz J. Kamiński, Gorące malarstwo Kononowicza. Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1984

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXX

Jan Rustem w Trzebiatowie

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLIV

Jean Molino, L'art aujourd'hui, w: ESPRIT, juillet - août, 1991

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXVII

Jej wkład w problematykę malarstwa polskiego II połowy XIX wieku

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLI

Julo Levin i jego szczecińskie akwarele

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXV/VI

Kolekcja sztuki współczesnej krajów socjalistycznych w Muzeum Narodowym w Szczecinie

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXII

Kopia studium do obrazu „Willa nad morzem” Arnolda Böcklina w szczecińskim Muzeum Narodowym

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLIV

Łukasz Krzywka, Sztuk-mistrz polski Leon Kapliński (1826—1873), Wrocław 1994, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Historia Sztuki VII

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLII

O młodzieńczej kompozycji Wacława Borowskiego w zbiorach szczecińskiego Muzeum Narodowego

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXIV

O muzyczności w portrecie Henryka Opieńskiego

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXVIII

O obiektach kameralnej rzeźby polskiej z lat 1900-1930 w szczecińskim Muzeum Narodowym

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXX

O portretach Heleny Massalskiej de Ligne, Wincentowej Potockiej. W związku z pastelem sygnowanym Fr. A. Tischbein w zbiorach Muzeum

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXI

Sprawozdanie Muzeum Narodowego w Szczecinie z działalności w latach 1989/90

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXV/VI

Sprawozdanie Muzeum Narodowego w Szczecinie z działalności w roku 1991

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXVII

Sprawozdanie Muzeum Narodowego w Szczecinie z działalności w roku 1994

 • Stara Seria
 • MZP Tom XL

Sprawozdanie z działalności Muzeum Narodowego w Szczecinie w 1993 roku

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXIX

Sprawozdanie z działalności Muzeum Narodowego w Szczecinie w roku 1988

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXIV

Sprawozdanie z działalności Muzeum Narodowego w Szczecinie w roku 1992

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXVIII