Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Nogalski Stanisław (4)

Morfologia kośćca wczesnośredniowiecznej kury domowej Pomorza Zachodniego (Gallus gallus Domesticus)

  • Stara Seria
  • MZP Tom XXI

Pozostałości kostne ptaków drapieżnych we wczesnośredniowiecznych materiałach archeologicznych Pomorza Zachodniego

  • Stara Seria
  • MZP Tom XXVII

Szczątki kostne ptaków z wczesnośredniowiecznego grodziska w Cedyni

  • Stara Seria
  • MZP Tom XXIII

Szczątki kostne z wczesnośredniowiecznego Smołdzina, woj. słupskie (Ekspertyza zoologiczna)

  • Stara Seria
  • MZP Tom XXV