Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Olawa-Olawiński Bogumił (1)

Próby określenia budowy technicznej obrazów na przekrojach warstw malarskich przy pomocy promieni ultrafioletowych

  • Stara Seria
  • MZP Tom XVII