Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Olejnik Ewa (1)

Drzeworytnicza dekoracja stall z Mechowa, pow. Kamień Pomorski

  • Stara Seria
  • MZP Tom XVI