Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Pawłowski Mieszko (9)

Kontakty Pomorza Zachodniego z Zakonem Krzyżackim w późnym średniowieczu w świetle skarbu monet z XV w. z Kamienia Pomorskiego

 • Stara Seria
 • MZP Tom XLV

Pozyskiwanie złota od ludności cywilnej w okresie I wojny światowej w świetle dokumentów Naczelnego Prezydenta Prowincji Pomorskiej w Szczecinie

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XVI

Czytaj więcej...

Siedemnastowieczny skarb monet zachodniopomorskich z Choszczna

 • Nowa Seria
 • MZP Tom IX

Czytaj więcej...

Skarb miedzianych szelągów Jana Kazimierza w zbiorach Muzeum Narodowego w Szczecinie

 • Nowa Seria
 • MZP Tom VI/VII

Czytaj więcej...

Skarb monet księcia Bogusława I z 1180 - 1182 ze Szczecina – Podzamcza

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXIX

Skarb monet łotewskich z Dargosławia, gm. Brojce, woj. szczecińskie

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXVII

Szczecińskie znalezisko trojaka Stanisława Augusta Poniatowskiego

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXVIII

Znalezisko dwu monet niemieckich z Węgornika, gm. Police, woj. szczecińskie

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXVII

Znalezisko szeląga rostockiego ze Szczecina

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXVII