Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Piaskowski Jerzy (4)

Badania metaloznawcze przedmiotów żelaznych z Niani i Balandougou (Gwinea)

  • Stara Seria
  • MZP Tom XIII

Dalsze badania metaloznawcze starożytnych przedmiotów żelaznych z Pomorza Zachodniego

  • Stara Seria
  • MZP Tom XIX

Metaloznawcze badania przedmiotów żelaznych kultury jastorfskiej i grupy lubuskiej wczesnego okresu rzymskiego

  • Stara Seria
  • MZP Tom XVIII

Technologia żelaza na Pomorzu Zachodnim w okresie późnolateńskim i wczesnorzymskim

  • Stara Seria
  • MZP Tom XVIII