Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Piontek Janusz (4)

Analiza antropologiczna szczątków ludzkich z grobów młodszej epoki brązu i okresu rzymskiego, znalezionych w Wierzbnie pow. Pyrzyce

  • Stara Seria
  • MZP Tom XIX

Cmentarzysko średniowieczne w Cedyni. Analiza antropologiczna

  • Stara Seria
  • MZP Tom XXIX

Struktura biologiczna późnośredniowiecznej populacji z Cedyni, woj. szczecińskie

  • Stara Seria
  • MZP Tom XXXI

Wczesnośredniowieczni Wolinianie; analiza biologiczna i ekologiczna

  • Stara Seria
  • MZP Tom XXVIII