Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Piskorski Jan M. (5)

Greifswald-Stralsunder Jahrbuch, Bd 10 (1972/73), Bd 11 (1977), Bd 12 (1979), Bd 13/14 (1982), Hermann Böhlaus Nachfolger, Weimar, s. 340, 244, 248, 324

  • Stara Seria
  • MZP Tom XXX

Jan Bugenhagen i początki Reformacji na Pomorzu Zachodnim (Hans-Günther Leder, Norbert Buske, Reform und Ordnung aus dem Wort. Johannes Bugenhagen und die Reformation im Herzogtum Pommern, Berlin 1985, Evangelische Verlagsanstalt

  • Stara Seria
  • MZP Tom XXXVII

Jeszcze o początkach Nowego Warpna, (w odpowiedzi Józefowi Sporsowi)

  • Stara Seria
  • MZP Tom XXXI

O początkach i czasie lokacji Nowego Warpna

  • Stara Seria
  • MZP Tom XXVII

Rozmieszczenie i zasięg osadnictwa Wkrzan w świetle źródeł pisanych, językowych i archeologicznych

  • Stara Seria
  • MZP Tom XXVI