Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Porzeziński Antoni (20)

Klaus Grebe: Zur frühslawischer Besiedlung des Havelgebietes, Veröffentlichungen des Museums für Ur- und Frühgeschichte Potsdam, Band 10, 1976

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXIII

Lubieszewo, gm. Gryfice – wczesnośredniowieczny kompleks osadniczy z VIII-XII wieku n.e.

 • Nowa Seria
 • MZP Tom VI/VII

Czytaj więcej...

Lubomir Košnar, Jiři Waldhauser: Nálezy keramiky pražského typu 4.-5. stol, v objektu ze Svijan, Okr. Liberec. Archeologické Rozhledý, t. XXV, 1973, z. 2

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXIII

M. B. Szczukin: Archeologiczeskie dannyje o Sławjanach II-IV wieków.Perspektiwy retrospektiwnogo metoda. „Archeologiczeskij sbornik". 1976, t. 17, s. 67-81

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXIV

M. B. Szczukin: O nekotorych problemach czernjachowskoj kultury i proischożdenija Sławian (po powodu statei E. A. Rikmana, I. S. Winokura, W. W. Siedowa i J. Wernera). „Sowietskaja Archeołogija" 1975, nr 4, s. 57-70

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXIV

N. M. Krawczenko, E. L. Gorochowskij: O nekotorych osobennostjach razwitija materialnoj kultury naselenija średniego Podneprowja w perwoj połowinie I tysjaczeletija n.e. „Sowietskaja Archeologia", 1979, nr 2, s. 51-68

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXVI

N. M. Krawczenko, N. S. Abaszina, E. L. Gorochowskij: Nowyje pamjatniki I tisjaczolitja n.e. w Kiiwskom Podniprowii. „Archeologija”, nr 15, 1975, s. 87-98

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXV

N. S. Abaszina, E. L. Gorochowskij: Keramika piznozarubineckogo poselenija Obuchiw III. „Archeologija”, nr 18, 1975, str.61-71

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXV

O. M. Prichodnjuk: Ob etnokulturnoj situacji w dnieprowskom lesostepnom pogranicze wo wtoroj połowinie I tysjaczelettija n.e. „Problemy Etnogeneza Sławjan", Kijów 1978, s. 108-124

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXV

O. W. Suchobokow, S. P. Jurenko: Etnokulturnyje processy na territorii lewobereżnoj Ukrainy w I tysjaczeletti n.e. „Problemy Etnogeneza Sławjan", Kijów 1978, s. 124-142

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXVI

Osada wczesnośredniowieczna na stanowisku 11a w Szczecinie-Klęskowie (osiedle Bukowe)

 • Nowa Seria
 • MZP Tom IV/V, Zeszyt 1, Archeologia

Czytaj więcej...

Rec. R.W. Terpiłowskij, Sławjanie Podnieprowja w pierwoi połowinie I tysjaczeletija n.e., Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004, Monumenta Studia Gothica, 3, s. 232 z 94 rycinami, ISBN 83-227-2341-5

 • Nowa Seria
 • MZP Tom IV/V, Zeszyt 1, Archeologia

Czytaj więcej...

Renata Madyda-Legutko, Krzysztof Tunia, Die ersten Spuren der Frühslawischen Besiedlung in den West-Beskiden. ARCHAEOSLAVICA, t. I, Kraków 1991

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXIX

Rów i obiekty osadnicze w obrębie średniowiecznego cmentarzyska w Cedyni (stan. 2)

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XIV

Czytaj więcej...

Rozwój zasiedlenia regionu pyrzyckiego w VI-VII w. n.e. w świetle dotychczasowych wyników badań archeologicznych

 • Stara Seria
 • MZP Tom XIX

Sprawozdanie z ratunkowych badań archeologicznych na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku szkieletowym w Cedyni, stanowisko 2a

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXVIII

Typologia i chronologia średniowiecznych skuwek sprzączek pasa z Cedyni w woj. Zachodniopomorskim

 • Nowa Seria
 • MZP Tom I, Zeszyt 1, Archeologia

W. A. Timoszczuk: Sławianskije poselenija VI-VII w. w sewiernoj Bukowinie. „Drewnjaja Rus i Sławjanie". Moskwa, 1978, s. 186-191

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXIV

W. D. Baran: Rannosławjanskie naselenija Prikarpattia i Wolini naperedodni utworennja dawnoruskoj derżawy. „Naselennja Prikarpatja i Wolini za dobu rozkładu perwisnoobscinnogo ładu ta w drewnoruskij czas”, Kijów 1976, s. 94-107

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXV

W. D. Baran: Sławjanie w seredinie I tysjaczeletja n.e. „Problemy Etnogeneza Sławjan", Kijpw 1978, s. 5-39

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXV