Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Porzeziński Antoni (11)

W. N. Danilenko: Piznozarubiniecki pamjatki kiiwskogo tipu. „Archeologija" nr 19, 1976, s. 65-92

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXV

W. W. Siedow: Anty. „Problemy sowietskoj archeologii". Moskwa 1978, s. 164-173

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXIV

W.D. Baran, K woprosu ob istokach sła-wjanskoi kultury ranniego sredniewiekowja, „Acta Archaeologica Carpathica", t. XXI, 1881, s. 67-88

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXVIII

Wczesnośredniowieczna osada ze stanowiska 3 w Szczecinie-Krzekowie

 • Stara Seria
 • MZP Tom XV

Wczesnośredniowieczne groby ciałopalne na cmentarzysku w Cedyni, stanowisko 2

 • Nowa Seria
 • MZP Tom VIII

Czytaj więcej...

Wczesnośredniowieczne osady w Sielsku i Lesięcinie, pow. Łobez

 • Stara Seria
 • MZP Tom XVI

Westpommern in der Zeit der Völkerwanderung und am Anfang des Frühmittelalters

 • Nowa Seria
 • MZP Tom IV/V, Zeszyt 1, Archeologia

Czytaj więcej...

Wstępne wyniki badań na osadzie wczesnośredniowiecznej w Dziedzicach, pow. Myślibórz

 • Stara Seria
 • MZP Tom XV

Wstępne wyniki badań na osadzie wczesnośredniowiecznej w Dziedzicach, pow. Myślibórz w 1970 r.

 • Stara Seria
 • MZP Tom XVII

Wybrane własności fizyczne fragmentów wczesnośredniowiecznej ceramiki

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXI

Z badań nad problematyką osadnictwa najstarszej fazy wczesnego średniowiecza na Pomorzu Zachodnim

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXVI