Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Prosnak Mieczysław (10)

Bałtycki okręt wojenny okresu Odrodzenia

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXVII

Bałtycki okręt wojenny późnego średniowiecza

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXII

Bałtycki okręt wojenny XVII-XIX wieku

 • Stara Seria
 • MZP Tom XL

Przemysław Smolarek, Studia nad szkutnictwem Pomorza Gdańskiego X-XIII w., „Prace Muzeum Morskiego w Gdańsku", t. III, Gdańsk 1969

 • Stara Seria
 • MZP Tom XV

Skandynawski okręt wojenny wczesnego średniowiecza

 • Stara Seria
 • MZP Tom XII

Z problematyki okrętownictwa bałtyckiego w okresie późnego średniowiecza

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXVI

Z problematyki okrętownictwa bałtyckiego XVII-XIX wieku

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXIX

Z zagadnień korabnictwa bałtyckiego okresu Odrodzenia

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXV/VI

Z zagadnień skandynawskiej sztuki korabniczej wczesnego średniowiecza

 • Stara Seria
 • MZP Tom XIII

Zachodnio-słowiańska sztuka korabnicza wczesnego średniowiecza

 • Stara Seria
 • MZP Tom IX