Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Ptaszyńska Danuta (3)

Ochrona i konserwacja zabytków woj. koszalińskiego w XX-leciu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

  • Stara Seria
  • MZP Tom XI

Ochrona i konserwacja zabytków województwa koszalińskiego w 1966 r.

  • Stara Seria
  • MZP Tom XII

Ochrona i konserwacja zabytków województwa koszalińskiego w latach 1967-1969

  • Stara Seria
  • MZP Tom XV